U sklopu izrade nacrta Strategije razvoja Novog Pazara za period od 2021. do 2030. danas je održana javna rasprava o razvoju turizma i turističke ponude. Prema rečima direktora Turističke organizacije Novi Pazar Dejana Belojice, građani Novog Pazara i njihova srdačnost i predusretljivost su važan resurs turističke ponude i svaka njihova primedba, sugestija ili predlog su dragoceni u izradi ovog strateškog dokumenta.

”Turizam je neizbrušeni dijamanrt našeg grada koji treba  da se iskoristi na pravi način. Ono što mi potenciramo često kao glavni resurs naše turističke ponude, jesu ljudi i zato nam je ova javna rasprava veoma važna”, izjavio je direktor Turističke organizacije Novi Pazar Dejan Belojica.

S obzirom da se turizam prepliće sa svim ostalim granama privrede, o kojima su već održane javne rasprave, ili će tek uslediti narednih dana, inetersovanje građana je, ocenjuje Belojica, veliko. Ističe da je svaka sugestija građana dobrodošla.

”Turistička organizacija je uzela aktivno učešće u obradi modula turizma. Spremili smo strategiju koja se bazira na temeljnim osnovama i onim kvalitetima i resursima s kojima Novi Pazar raspolaže: kulturno-istorijski spomenici, banje, planine, gastronomija, to je neka osnova za rad. Tu ćemo napraviti glavne smernice za naredni period i odrediti prioritete”, rekao je Belojica.

Podsećamo, javna rasprava za sve module biće otvorena do kraja oktobra, a građani svoje predloge, primedbe i sugestije mogu izneti usmeno ili u pisanoj formi.

S.Lj.

Podeli