Svjedoci smo da se posljednjih dana na socijalnim mrežama pojavljuju žestoki komentari. Iznenađujuće je da dolaze i od strane onih koji su po profesiji hodže i imami, i oni takvog poziva upućuju komentare svima koji nisu za Muamera Zukorlića da su zalutali, nevjernici, otpadnici, munafici…
Umjesto da vaze o vjeri, oni na najprimitivniji način ulaze u raspravu, čak dolazi do vrijeđanja neistomišljenika na ličnoj osnovi, i na taj način obezvrjeđuju časni poziv imama i titulu “efendija” pred cijelim javnim mnjenjem. Vrhunac obesmišljanja i same Islamske zajednice je pojava FB profilne slike sa ahmedijama, a u donjem uglu piše: zaokruži 2 i muftiju.
Baš se pitamo kako bi se sada osjećali velikani, alimi naše čaršije (poput Hilmije Koraća, hafiza Hivza Škrijelja, Ismaila Filibalića..) kada bi vidjeli jednostrani hal sadašnjih hodža.
Bajazid Nicević, alim i veliki humanitarac, poznat kao prvi pokretač izgradnje više bunara vode za piće muslimanima u Africi, pažljivo je pokušao pojasniti suštinu problema. Ovakvo jednostrano političko aktiviranje hodža dovodi u zabludu i fitnu cijeli narod, jer favoriziranjem jedne strane obesmišljava se poziv imama kao predvodnika cijelog džemata. Bajazid se inače rijetko miješa u politička previranja i dešavanja, ali se na svom FB profilu oglasio povodom ove katastoraflne pojave:

“Hodža u službi političke stranke, da ili ne?
Smatram da nije mudro da aktuelni hodža, tj. onaj ko obavlja ovu časnu funkciju, sebe svrstava u odredjenu političku stranku, promoviše je i javno poziva za nju. Naravno, on može personalno navijati za odredjenu partiju, dati joj svoj glas, pohvaliti njene pozitivne aktivnosti, ali sve to u mjeri da se hajrli projekti nekih drugih političkih partija trebaju isto tako podržati. Kako u vjeri ohrabrujemo svakog insana ponaosob, bio on dobar vjernik ili griješnik, jer su vrata tevbe širom otvorena za svakog, onda se tako trebamo ponašati i prema društvenim organizacijama. Smatrati da je dobro samo ono što je moja favoritna stranka uradila, da je samo u tome hajr i kabul kod Allaha, jeste sužavanje prostrane Allahove milosti prema Njegovim robovima.
Bajazid Nicević, član Inicijative za ujedinjenje islamskih zajednica u Srbiji.”