Komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija u sastavu, Dr Muamer Bačevac predsednik, Jelena Žarić Kovačević, Dejan Kesar i mr Danijela Vujičić,  članovi Komisije, posetila je danas  Okružni zatvor u Beogradu, radi upoznavanja sa uslovima života, tretmanom i zaštitom prava lica lišenih slobode u ovoj ustanovi.

Članovi Komisije su na početku posete, u upravnoj zgradi Okružnog zatvora, obavili jednočasovni razgovor sa upravnikom Okružnog zatvora Zvonkom Grulovićem i dr Dragoljubom Paunovićem, direktorom Specijalne zatvorske bolnice na osnovu koga su stekli opšti uvid u kvalitet i ispunjenost standarda koji se odnose na smeštaj lica koji se nalaze u pritvoru kao i osuđenih lica, kapacitete pojedinačnih objekata i njihovu popunjenost, trenutno stanje i stvarne potrebe zdravstvene službe u okviru Specijalne bolnice,  kvalitet ishrane zatvorenika, nakon čega je usledio jednočasovni obilazak svih delova Okružnog zatvora i Specijalne bolnice.

Tokom obilaska članovi Komisije su razgovarali sa nekoliko pritvorenika o njihovom smeštaju i uslovima  u zatvoru.

Predsednik Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija Dr Muamer Bačevac sa saradnicimaje ovom prilikom obišao i Huseina Mujanovića i Osmana Osmanovića, državljane Bosne i Hercegovine kojima se sudi u Republici Srbiji i izvršio kontrolu tretmana izatvorskih uslova u kojima borave .

 

Senada Kalić

Podeli