Narodni poslanik SDP-a i predsednik Odbora za ljudska, manjinska prava i ravnopravnost polova, dr Muamer Bačevac u govoru u Narodnoj skupštini, podovom usvajanja novog Zakona o Zaštitniku građana istakao je značaj proširenja nadležnosti Zaštitnika koji će mu omogućiti bolju zaštitu ljudskih i manjinskih prava.

Dr Bačevac je posebno naglasio da Zaštitnik sada može preventivno da radi na zaštiti prva građana i da inicira izmene zakona, predlaže nove i da izveštava parlament o stanju ljudskih prava, te prati pojave u društvu koje dovode, ili mogu da dovedu, do kršenja ljudskih prava i na njih blagovremeno reaguje odgovarajućim postupanjem i predlozima.

”Institucija Zaštitnika građana odnosno  Ombudsmana ima posebno i značajno mesto u našem pravnom sistemu i predstavlja civilizacijsko dostignuće,” izjavio je Bačevac, dodajući da je ta institucija ”spona između vlasti i građana.

”Ona je nekad prvo, a nekad poslednje sredstvo za ispravljanje neke nepravde i obraćanjem Zaštitniku. Građani imaju mogućnost da u postupku koji ih ne izlaže troškovima jer je besplatan, dobiju stručnu pravnu pomoć” objasnio je on.

”Važno je i to što je predlogom zakona predviđena i mogućnost da u ime fizičkog lica uz njegovu saglasnost pritužbu može podneti udruženje koje se bavi zaštitom ljudskih prava” istakao je dr Bačevac, a posebno se osvrnuo  na specifičnosti koje zakon predviđa kada je reč o povredi prava deteta, a to je da dete može samostalno odneti pritužbu ako je navršilo deset godina ili u njegovo ime udruženje koje se bavi zaštitom prava deteta.

”Na kraju bih zaključio da je pred nama predlog zakona koji  će doprineti unapređenju rada i kapaciteta Zaštitnika građana u oblasti zaštite ljudskih prava i zato je SDP odlučio da podrži usvajanje Zakona o Zaštitniku građana”, zaključio je dr Bačevac.

 

Senada Kalić

Podeli