NOVI PAZAR – Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o predlogu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Narodni poslanik SDP-a Dr Muamer Bačevac je rekao da je priča o referendum, priča o tome da li političari žele da čuju glas naroda i njihovih potreba, te istakao da je Novi Pazar primer učešća građana u donošenju odluka.

Bačevac je u Narodnoj skupštini podsetio da su stari Grci sve bitne odluke donosili na trgu i u konsultaciji sa građanima. Na taj način prvi su krenuli da sprovode neposrednu demokratiju i da im stav svakog građanina bude bitan, kao i da danas u Švajcarskoj, građani često odlučuju referendumom i pokreću narodne inicijative za rešavanje različitih pitanja u društvu, počev od trivijalnih stvari, gde će biti neka fontana ili drvored, pa sve do aktuelnih problema i ponašanja stanovništva u pandemiji korone.

‘’Od početka višestranačja u Srbiji sprovedena su samo tri uspešna referenduma i samo jedna narodna inicijativa na nivou Republike, a to je bila incijativa Fondacije Tijana Jurić koja je dovela do izmene Krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na uvođenje doživotne kazne zatvora za najteža krivična dela. Narodna inicijativa je izuzetno oruđe koje naši građani malo koriste. Glavna krivica je u zakonodavcu. Do sada smo imali jedan propis, koji nije bio u potpunosti primenljiv i sadržao je niz nedostataka’’, rekao je Bačevac.

Bačevac je naglasio da lokalna vlast u Novom Pazaru već nekoliko godina unazad pred donošenje budžeta grada, anketira građane, koje projekte bi grad trebalo da finansira u narednoj godini.

„Ovo možda nije zakonska formulacija narodne inicijative, ali je u svakom slučaju vid neporsredne interakcije građana sa gradskim vlastima, i ja sam ubeđen da će češće sprovođenje narodnih inicijativa pa i referendum, doprineti ne samo većem uključivanju građana u odlučivanju, već i njihovom većem poverenju u vlast“, istakao je Bačevac.

Navodeći rezultate istraživanja sprovedenog u 26 kantona u Švajcarskoj, u kojoj građani često učestvuju u direktnom donošenju odluka, a koje je pokazalo da su građani zbog toga znatno srećniji, Bačevac je zaključio: „Nije nikakvo iznenađenje što demokratija sama po sebi pospešuje nivo sreće. Ljudi, ipak, ne žive samo od „belog hleba“. Svi imamo i druge potrebe – da sami, kao moralne individue, uzmemo sudbinu u svoje ruke, solidarno sa ostalima i odigramo svoju ulogu u stvaranju društva’’.

indeksonline.rs