Dr Muamer Bačevac izabran je za predsednikaskupštinskog Odbora za ljudska i manjinska pravai ravnopravnost polova. 

Poslanika SDP-a je za predsednika Odbora predložio poslanik Srpske napredne stranke Dragoljub Acković, inače doktor romoloških naukai politikolog po struci.

Bačevac koji je izabran jednoglasno, ukazao je naznačaj ovog odbora. 

On je istakao da je priča o ravnopravnosti priča o jednakim mogućnostima.

“Priča o ravnopravnosti znači da apsolutno svakigrađanin naše zemlje, bez obzira nacionalnupripadnost, veru, godine starosti, pol ili bilo kojuličnu osobenost, ima jednaka prava odnosnojednaku šansu da učestvuje u onome što mu društvo pruža.” naglasio je on. 

On je naglasio da je Srbija zakonskim okvirimapostavila visoke standarde ljudskih i manjinskihprava, te da odbor vrši nadzor nad sprovođenjemzakona kojima su tema ljudska i manjinska prava. 

“Uvažavanje nacionalnih manjina, njihovo aktivnouključivanje u politički život, ravnomernouklučivanje manjinskih naroda u državni aparat, borba protiv predrasuda i promjena svijesti o manjinama, kao i poštovanje i konstantnounapređivanja ljudskih i manjinskih prava, bićeneki od naših glavnih pravaca djelovanja,” zaključio je Bačevac.