NOVI PAZAR/BEOGRAD – Dr Muamer Bačevac izabran je za predsednika skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Poslanika SPD-a je za predsednika Odbora predložio poslanik Srpske napredne stranke Dragoljub Acković, inače doktor romoloških nauka i politikolog po struci.
Bačevac koji je izabran jednoglasno, ukazao je na značaj ovog odbora.

On je istakao da je priča o ravnopravnosti priča o jednakim mogućnostima.

“Priča o ravnopravnosti znači da apsolutno svaki građanin naše zemlje, bez obzira nacionalnu pripadnost, veru, godine starosti, pol ili bilo koju ličnu osobenost, ima jednaka prava odnosno jednaku šansu da učestvuje u onome što mu društvo pruža.” naglasio je on.

On je naglasio da je Srbija zakonskim okvirima postavila visoke standarde ljudskih i manjinskih prava, te da odbor vrši nadzor nad sprovođenjem zakona kojima su tema ljudska i manjinska prava.

“Uvažavanje nacionalnih manjina, njihovo aktivno uključivanje u politički život, ravnomerno uklučivanje manjinskih naroda u državni aparat, borba protiv predrasuda i promjena svijesti o manjinama, kao i poštovanje i konstantno unapređivanja ljudskih i manjinskih prava, biće neki od naših glavnih pravaca djelovanja,” zaključio je Bačevac.