Naslovna Featured Istaknuto Bačevac: Dodatno unaprediti položaj osoba sa invaliditetom

Bačevac: Dodatno unaprediti položaj osoba sa invaliditetom

0

Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine, predstavljen je „Nacrt izveštaja o post zakonodavnom nadzoru Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom koji je pripremljen u okviru regionalnog programa Vestminsterske fondacije za demokratiju.

Predsednik Odbora dr Muamer Bačevac je podsetio da se danas obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, što treba da podstakne dodatno unapređenje njihovog položaja. On je istakao da je Srbija puno toga učinila kako bi se unapredio položaj naših građana koji se susreću sa različitim kategorijama invalidnosti. Njihovi problemi su postali vidljiviji i svi nadležni državni organi sa aspekta svog  delokruga rada čine napore da se njihov položaj dalje unapređuje. O tome šta treba učiniti u daljem periodu, neophodno je konsultovati pre svega predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom, kao i nadležnih državnih organa i institucija, te podvukao da će Odbor čim se za to steknu uslovi da, vršeći svoju kontronu funkciju, to pitanje razmotriti u jednom širem krugu učesnika. Ovaj konsultativni proces je neophodan jer pitanje društvenog dijaloga i pitanje praćenja primene zakona treba da budu prioritet Odbora.

Na sednici se razgovaralo o primeni odredaba Zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom koji je prvi antidiskriminacioni zakon donet u Republici Srbiji. Učesnici u diskusiji su se osvrnuli na navode iz nacrta izveštaja posebno kada je reč o pristupačnosti, zapošljavanju i obrazovanju osoba sa invaliditetom, kao i u ostvarivanju biračkog prava. Oni su istakli da pored činjenice da postoji značajan prostor i da je neophodno da se dalje unapređuje položaj osoba sa invaliditetom, poslednjih godina je dosta učinjeno kako na nacionalnom nivou, tako i na nivou jedinica lokalnih samouprava. Kao primeri dobre prakse su navedeni projekti i mere za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Beogradu, Priboju, Svilajncu, a predsednik Odbora je ukazao na aktivnosti koje se u tom cilju preduzimajuu Novom Pazaru.

Senada Kalić

Exit mobile version