Biblioteka za slepa i slabovidna lica iz Bosne i Hercegovine, sa sedištem u Srajevu donićare Bošnjačkom nacionalnom vijeću audio zapise lektira koje su propisane važećim planom i programom nastave i učenja za osnovnu školu nastavu na bosanskom jeziku. Ovo je dogovoreno tokom današnjeg sastanka.

Osnovna škola ’’Halifa bin Zaid Al Nahjan’’ prva je škola u Sandžaku koja će imati na raspolaganju lektire u audio zapisu koje su dobili od Biblioteke za slijepa i slabovidna lica iz Sarajeva.

Direktor biblioteke, te direktori osnovnih škola ’’Aneks’’ iz Srajeva i ’’Halifa bin Zaid Al Nahjan’’ iz Novog Pazara bili su gosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća gde je održan sastanak tokom kojeg je dogovoren nastavak saradnje sa ciljem obezbeđivanja knjižnog fonda, odnosno da Biblioteka za slepa i slabovidna lica donira Vijeću audio zapise lektira koje su propisane važećim planom i programom nastave i učenja za osnovnu školu nastavu na bosanskom jeziku.

Time će, kako je saopšteno, Vijeće imati na raspolaganju sve lektire u onlajn izdanju koje će biti dostupne svim obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku.