Ambasador Kraljevine Belgije u Beogradu NJ.E. Koen Adam sa saradnicima
posjetio je danas Stranku demokratske akcije Sandžaka i tom prilikom se susreo sa rukovodstvom stranke.

Predsjednik Stranke dr. Ugljanin je na sastanku naglasio da je SDA Sandžaka od svog osnivanja, punih 29 godina parlamentarna stranka i da je osnovni cilj stranke rješavanje političko-teritorijalnog statusa Sandžaka i evropske i NATO integracije.

Predsjednik Ugljanin je na sastanku istakao i zabrinutost zbog činjenice da status Bošnjaka i status Sandžaka još uvijek nije riješen te naglasio da se SDA Sandžaka ne slaže sa Akcionim planom za manjine Vlade Republike Srbije Manjinski Akcioni plan u potpunosti ignoriše sve probleme i sva neriješena pitanja od vitalnog interesa za Bošnjake.

Bošnjaci Sandžaka kao narod nad kojim su
srpske oružane snage izvršile zločin genocida u Srebrenici ne vidi nikakvu perspektivu niti budućnost u ovakvoj Srbiji koja je proglašena krivom odlukama međunarodnih sudova za zločin genocida i druge zločine nad Bošnjacima u vrijeme Miloševićevog režima.

Zato je specijalni status Sandžaka minumum za biološki opstanak i političku egzistenciju bošnjačkog naroda u Srbiji. Ambasador Belgije je detaljno informisan sa sadržinom specijalnog statusa za
Sandžak.