Javno komunalno preduzeće ”Gradska čistoća”, već dva dana sprovodi akciju uklanjanja divljih deponija na putu Novi Pazar – Ribariće. Na tim poslovima angažovana je kompletna Radna jedinica ”Zelenilo” i do sada je prikupljeno oko 40 kubika smeća. Iz ovog preduzeća apeluju na građane više vode računa o javnoj higijeni.

Iako se čini da svi znamo da je za javnu higijenu na zadovoljavajućem nivou potreban doprinos svakog pojedinca, u praksi se pokazuje suprotno. Slike divljih deponija pored puta zapravo odražavaju nemar i neodgovorno ponašanje pojedinaca koji tim putem prolaze.

U akciji koja će trajati i sutra, angažovana je kompletna Radna jedinica ”Zelenilo”. Za dva dana uklonjeno je 40 kubika smeća.

”Ovo inače nisu redovne aktivnosti JKP ”Gradska čistoća”. Mi smo pokrenuli akciju da se sve deponije pored puta, na magistralnom pravcu prema Ribariću očiste i srede. Tu smo već dva dana kako radimo. Očistili smo oko 10 divljih deponija, uklonili smo do sada oko 40 kubika smeća. Imamo još neke 3-4 divlje deponije, tako da ćemo ovom akcijom ukloniti oko 60 kubika smeća, što je zaista ogromna količina. Zato molim građane i ljude koji prolaze ka Tutinu i Ribariću da ne izbacuju šut i smeće”, izjavio je direktor JKP ”Gradska čistoća” Armin Mehović.

Za čistiju i lepšu životnu sredinu nisu samo odgovorni radnici Gradske čistoće. Da se građani odgovorno ponašaju, ne bi ni postojale divlje deponije, a samim tim ni ovakve akcije.

S.Lj.