Infrastrukturni radovi na teriotoiji Novog Pazara se nastavljaju. Ovog vikenda asfaltiran je krak Ulice Save Kovačevića u dužini od 148 metara.

Teško pristupačan teren i za mehanizaciju preduzeća Novi Pazar put. Samo ovi ljudi znaju kako su živeli do danas ovde. Takođe, samo njima je znana radost koju im donosi asfalt.

Sedamdesetpetogodišnji Vitomir Đurković punih 5 decenija svedoči teškoćama života bez asfalta u ovom naselju. S razlogom, on je danas najemotivniji, najradosniji i najponosniji.

Prema planu Uprave grada ovaj krak Ulice Save Kovačevića asfaltiran je u dužini od 148 metara. Postavljeni su i ivičnjaci a širina kolovoza je 3 i po metra.

S.Lj.