Novim zakonskim rešenjima u krivičnom zakonodavstvu Srbije, čija primena počinje 1. decembra 2019. godine, ukida se kazna zatvora od 30 do 40 godina i uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela.

Doživotna kazna predviđena je za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, što je 2017. godine inicirala Fondacija “Tijana Jurić” koju je potpisima podržalo skoro 160.000 građana, piše N1.

Za napad na novinare i do 12 godina zatvora

Krivičnim zakonikom predviđena je krivičnopravna zaštita lica koja obavljaju poslove od javnog značaja i u oblasti informisanja, pri čemu se poslom od javnog značaja smatra obavljanje profesije ili dužnosti koja ima povećani rizik za bezbednost lica koje ga obavlja. Odnosi se na zanimanja koja su od značaja za javno informisanje, zdravlje ljudi, obrazovanje, javni prevoz, pravnu i stručnu pomoć pred sudskim i drugim državnim organima.

Među onima kojima je pružena posebna zaštita u vezi sa poslom koji obavljaju su i novinari, kao lica koja vrše poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. Napadi na njih tretiraju se kao teži oblik krivičnog dela ako su na meti zbog svog posla, a nove odredbe zakona predviđaju i znatno oštrije kazne za počionioce, koje se kreću u rasponu od minimalno jedne godine za napad ili pretnju do maksimalnih 12 godina za nanošenje teških telesnih povreda.