Grad Novi Pazar i Misija Saveta Evrope u Beogradu potpisali su sporazum o realizaciji projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – II faza“, koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovode Stalna konferencija gradova i opština i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

I nastavak projekta afirmiše stručno usavršavanje i programe obuka u jedinicama lokalne samouprave. Druga faza projekta omogućava pružanje neophodne podrške opštinama i gradovima u daljem unapređenju ljudskih resursa.

Aktivnosti koje će se sprovesti u okviru projekta značajno će doprinijeti podizanju kapaciteta lokalnih samouprava za pružanje kvalitetnih usluga građanima, uvjereni su u to i potpisnici Memoranduma o razumijevanju i saradnji, gradonačelnik Nihat Biševca i šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper.

“Lokalna samouprava nastoji da kroz projekte ojača resurse službenika u Gradskoj upravi a cilj je da se poveća nivo efikasnosti pružanja usluga građanima. Saradnja sa Savetom Evrope je deo je našeg principa transparentnog delovanja i napora da u punom smislu budemo servis građana”, rekao je gradonačelnik Biševac.

„Tokom sastanka sa gradonačelnikom sam razgovarao o tome kako je važno da stanovnici ovog grada budu zadovoljni da aktivno učestvuju u donošenju odluka i životu grada. Ovaj projekat je važan i ne tiče se novca, već podrške lokalnim samoupravama kroz obuke i podršku zapolsenima da  unaprijede sopstvene i poslovne kapacitete“, rekao je šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper.

Projekat će u Srbiji trajati tri godine i ukupna vrijednost je četiri miliona evra.