U do sada najdužoj i najintenzivnijoj građevinskoj sezoni asfaltiran je još jedan krak Ulice Generala Živkovića. Za asfalt se priprema još desetak ulica u gradskom, prigradskom i seoskom području.

Građevinska sezona u Novom Pazaru traje duže od osam mjeseci. Asfalt u novembru nisu očekivali mještani ovog kraka Ulice Generala Živkovića. Zadovoljni su kako je posao obavljen, s obzirom na strm i uzak sokak.

Nakon obavljenog posla posjetio ih je i prvi čovjek Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima, kako bi se i sam uvjerio da je asfaltiranje kvalitetno odrađeno, te kako bi razgovarao sa mještanima tog dijela Grada.

U do sada najdužoj građevinskoj sezoni u historiji Novog Pazara, realizovani su važni i veliki infrastrukturni projekti.

Na teritoriji Novog Pazara aktivno je više gradilišta a nadlježni uvjeravaju da će, ako vremenski uslovi to dozvole, sve planirano biti i realizovano do kraja građevinske sezone.