Komanda 2. brigade kopnene vojske obaveštava stanovništvo Opštine Sjenica, da će se u kompleksu aerodroma „Dubinje“ kod Sjenice u četvrtak, 17. oktobra 2019. godine od 10 do 12 časova vršiti uništavanje do sada pronađenih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Nakon toga nastavlja se sa razminiranjem aerodroma do kraja oktobra 2019. godine.

”U cilju zaštite života i zdravlja ljudi, molimo stanovništvo da do završetka sanacije kompleksa aerodroma „Dubinje“ od neeksplodiranih ubojnih sredstava, ne ulazi u krug aerodroma, kako ne bi doveli u opasnost sebe i svoje živote” navodi se u informaciji.