Narodna skupština Republike Srbije raspravljala o izboru predsednika sudova kao i izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Za izbor četiri sudije koji se prvi put biraju u sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, predloženi su Zuhra Ramović i Bojan Nikolić sudijski pomoćnici u Osnovnom sudu u Novom Pazaru te Aladin Lekpek i Fuad Zukorlić, korisnici početne obuke na Pravosudnoj akademiji.

Narodni poslanik SDP, Dr Muamer Bačevac je najavio podršku SDP za sva četiri kandidata za izbor u Osnovni sud u Novom Pazaru. Bačevac je naglasio da posebno raduje što su sva četiri kandidata iz Novog Pazara i da su pokazali izuzetno znanaje na stručnom ispitivanju koje je predhodilo izboru. „Obzirom da je riječ o kandidaditma sa profesionalnim iskustvom i brojnim nagradama i usavršavanjima u struci kao i da je riječ o kandidatima koje u gradu znamo kao visokomoralne, porodične osobe od visokog ličnog integriteta, sa zadovoljstvom ćemo podržati njihov izbor“, naglasio je Bačevac.

„Mi poslanici SDP-a Rasima Ljajića, u kontinuitetu insistiramo na jačanju nezavisnosti sudija kao i obezbeđivanju uslova za njihovo stalno usavršavanje. Takođe insistiramo i na ravnomernoj zastupljenosti Bošnjaka i drugih manjina u pravosudnim institucijama Republike Srbije što je zakonska i ustavna obaveza“, istakao je Bačevac.

Bačevac je podsetio da se na današnji dan prije 27.godina desio stravičan zločin u Sjeverinu , kada je svirepo ubijeno 16 Bošnjaka, građana Republike Srbije, nedužnih radnika koji su časno zarađivali svoj hljeb.

“ Iako je nekoliko neljudi osuđeno za ovaj zločin treba učiniti još mnogo toga da se dodje do cijele istine. Neophodno je rasvijetliti sve okolnosti i kazniti sve počinioce i organizatore, jer kako reče jedan veliki čovjek, oči žrtava se neće zatvoriti sve dok se ne otkrije potpuna istina i ostvari pravda“.

Za zločin Sjeverinu Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, a Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na petnaest godina zatvora. Lukić je kasnije u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu.