U Ulici Dimitrija Tucovića u toku su završni radovi na postavljanju tamponskog sloja, posle kojeg sledi i asfaltiranje. Završeni su radovi na obeležavanju staze za pešake i bicikliste.

Realizacija ovog projekta, vrednog oko 51 milion dinara, koji grad Novi Pazar sprovodi sa Ministarstvom privrede je u punom jeku. Završena je većina građevinskih radova, pa su tako radnici danas postavljali i ivičnjake, juče su obeležene staze za pešake i bicikliste,a novopazarski putari postavljaju tamponski sloj, posle kojeg će se ovaj deo i asfaltirati. Građani sa kojima smo razgovarali zadovoljni su uređenjem takozvane Carske ćuprije.

Nakon završetka građevinskih radova ovde je planirana je rasveta, ali i da se postavi drvored i zelene površene, koje će dodatno ukrasiti ovaj deo grada. Deo projekta čine i uklapanje mosta sa saobraćajnicama. Svi ti radovi će kada se završe potpuno promeniti izgled takozvane Carske ćuprije.