Sportsko-rekreativni centar dobija sve lepši izgled. U toku su radovi na postavljanju rasvete na košarkaškom terenu, a Novi Pazar će dobiti i rekonsruisan profesionalni teren za fudbal sa veštačkom travom.

Radovi na Sportsko-rekreativnom centru su u punom jeku. Ovo mesto, koje okuplja ljubitelja zdravog života i nove sportske nade već dobija lepši izgled.

Već neko vreme Sportsko-rekreativni centar je veliko gradilište. Kroz ovaj deo grada dnevno prođe od dve do pet hiljada ljudi.
Bivši košarkaš Ivan Đoković često boravi na ovim terenima, kaže da je za unapređenje sporta od velikog značaja što mladi imaju bolje uslove za trening I rekreaciju, jer će pomoći da se istaknu i neke nove buduće sportske nade.

Boljim uslovima zadovoljni su i oni koji svakodnevno koriste sportske terene.

Na sportsko-rekreativnom centru danas se su se izvodili pripremni radovi za postavljanje instalacija za reflektore na košarkaškom terenu. Novi Pazar će na sporstko-rekrativnom centru dobiti i profesionalni teren za fudbal sa veštačkom travom.

Ovi radovi su deo su velikog projekta rekonstrukcije sportsko-rekreativnog centra u okviru kojeg su sređeni brojni sportski tereni, teretane i igrališta za decu, pa će ovo mesto biti još prijatnije za odmor i rekreaciju velikog broja građana, koji svakodnevno ovde borave.

U toku su i pripreme za veliki Letnji vašar, koji će početi 23.avgusta.