NOVI PAZAR – U toku je i rekonstrukcija mosta na Banjskoj petlji za koju je JP „Putevi Srbije“ izdvojilo 40 miliona dinara. Planirano je da, ukoliko ne bude nepredviđenih radova, most bude završen do kraja septembra.

Zbod dotrajalosti, leva strana mosta na Banjskoj petlji je morala potpuno da se rekonstriše. U toku realizacije, projekat je morao da se proširi, jer su se pojavili nepredviđeni radovi. Radnicima preduzeća Novi Pazar-put dodatno pravi problem i saobraćaj, pa se radovi odvijaju otežano.

“Trenutno se radi na dest glavnih nosača mosta , na središnjem obalnom stubu, koji je dotrajao I tu morao da se urade dodatni radovi, koji nisu predviđeni projektom. Za ovaj projekat predviđeno je da se utroši 40 miliona dinara, mi smo već uradili dosta I planramo da sve radove na Bansjkoj petlji završimo do druge polovine septembra”, rekao je ispred ovog preduzeća Novi Pazar-put Adem Tutić.

On je apelovao na sve učesnike u saobraćaju da budu strpljivi i da poštuju saobraćajne propise.