Mera granične policije koja je na snazi od juče, pogodiće građane centralne Srbije koji preko Kosova putuju u Tursku, Albaniju i druge države, a poseduju od dokumenata samo pasoš.

Putnici će od sada uz pasoš morati da prilože i ličnu kartu, a ukoliko deca nemaju ličnu kartu potreban je izvod iz matučne knjige rođenih, sa slikom overenom kod notara.

U policiji navode da je ova mera u skladu sa Briselskim sporazumom iz 2011. godine, koji međutim ne zabranjuje korišćenje pasoša kao jedinog dokumenta za kretanje.

Na administrativnim punktovima između Kosova i Metohije i centralne Srbije vraćeno je više porodica sa decom i osoba koje su posedovale samo pasoš Republike Srbije.