Uređenje pasaža Stare lučne zgrade, jedna je od odluka koje su danas razmatrali gradski većnici. Ove godine Grad Novi Pazar je izdvojio više novca i za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija, a usvajanjem Lokalnog akcionog plana partnerstva za otvorenu upravu, rad Gradske uprave biće još transparentniji, jer će građani putem mobilnih telefona, na brz i efikasan način, moći da rešavaju probleme, ostvaruju usluge, daju predloge i učestvuju u radu lokalne vlasti.

Kroz predlog izmene Plana javnih nabavki za Gradsku upravu za izvorne i poverene poslove, gradski većnici doneli su niz važnih odluka, kojim se omogućava nastavak radova na uređenju pojedinih delova grada, ali i nabavku mehanizacije za poljoprivrednike.

”To je preduslov da se uđe u raspisivanje nabavke za izvršenje radova na rekonstrukciji pasaža Stare lučne zgrade. Takođe usvojena je i odluka da se krene u rekonstrukciju svih pešačkih staza na Rekreacionom centru. Cilj nam je da od tog Rekreacionog centra, koji je biser Novog Pazara, napravimo još lepše mesto. Doneli smo odluku da se za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja izvrši nabavka poljoprivrednih mašina u vrednosti od preko 8 miliona dinara. To su priključne mašine koje će onda moći da koriste svi članovi MOUPU”, rekao je član Gradskog veća Mirsad Jusufović.

Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u tekućoj godini bila je jedna od tema ovog zasedanja. Konstatovano je da je Novi Pazar jedan od retkih gradova koji, iz godine u godinu, povećava sredstva za te namene, u cilju uspostavljanja što bolje saradnje sa nevladinim sektorom. Prema rečima Jusufovića, pre tri godine izdvojeno je 2,5 miliona dinara, a ove godine duplo više.

Većnici su usvojili nacrt Lokalnog akcijonog plana Partnerstva za otvorenu upravu. Takav plan podrazumeva izradu nove aplikacije koja građanima omogućava da preko mobilnog telefona prijave svoje probleme, pokreću inicijative, ostvaruju usluge i slično. Akcioni plani koji sadrži ovakve inovativne metode, Novi Pazar svrstava u prva dva grada u Srbiji, kao i među nekoliko vodećih u regionu, kada je u pitanju transparentnost u radu lokalne samouprave.

Rukovodilac Odeljenja za informisanje Gradske uprave Novi Pazar, Hana Salihagić poziva i građane da se, nakon usvajanja ovakve odluke, aktivno uključe i u proces kreiranja takve aplikacije.

Gradsko veće prihvatilo je inicijativu lokalnih privrednika, proizvođača džinsa, o izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda, a usvojena je i odluka o bratimljenju Grada Novog Pazara i opštine Ohrid iz Severne Makedonije. Podsetimo, takvu inicijativu pokrenuli su ohridski brigadiri, učesnici Omladinske radne akcije Ribariće 2019.