Centar “Duga” raspisao je konkurs za najbolje grafičko rešenje plakata pod nazivom “Osmeh za plakat”. Tema konkursa su emocije i njihovo vizuelno predstavljanje kroz jezik boja sa kojima su usko povezane.

Iz Duge pozivaju dizajnere kao i sve one koji žele da budu dizajneri da učestvuju u izradi plakata i vizuelno predstave svoj doživljaj emocija. Autor ima pravo da početnu temu slobodno razvija i interpretira. Najbolji rad će biti oficijelni plakat prvog Summer Coloured Festival-a za 2019.godinu. Festival će se održati krajem avgusta i zamišljen je kao kreativna platforma kulture za mlade i omladinskog aktivizma. Deo festivala biće posvećen deci a nezaobilazna tema biće boje kao simboli duge, radosti i detinjstva. Najbolji radovi biće izloženi  u javnom prostoru a izbor od 12 najboljih biće deo kalendara za 2020.godinu.

Prilikom izrade plakata kandidati mogu kombinovati različite grafičke elemente. Svaki kandidat može konkurisati sa više predloga. Prijava treba da sadrži PDF document, format B2, portret, rezolucija 300 dpi, CMYK mode. Naziv datoteke treba da sadrži ime, prezime i broj predloga. U prilogu mailu treba dostaviti i kraću biografiju autora sa kontakt podacima. Radove slati na mail Duge cdoduga@gmail.com do 27.jula 2019.godine.

Najbolji rad biće nagrađen a nagrada je 20.000 dinara.

Svi upotrebljeni elementi, fotografije i ostali grafički elementi moraju biti autorsko delo učesnika. Ne smeju biti prethodno objavljivani ili na drugi način javno distribuirani. Učešćem na konkursu, učesnik pristaje ustupiti sva prava korišćenja materijala Centru “Duga” a svi radovi biće javno predstavljeni.

Predlagač zadržava pravo da izmeni kriterijume za dodelu nagrada ukoliko pristigli material ne bude zadovoljavao neophodan kvalitet.