Novi Pazar – Bošnjačko nacionalno vijeće izražava zabrinutost zbog, kako navode, još jednog šovinističkog izliva mržnje i neprijateljstva dela akademske zajednice u Srbiji prema Bošnjacima i njihovom maternjem jeziku –bosanskom. Pismo koje je Odbor za standardizaciju srpskog jezika uputio prošle sedmice Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje u se kome ističe „da ne postoji poseban jezik Bošnjaka koji se lingvistički razlikuje od srpskog jezika i da bi, prihvatanjem studijskog programa bosanskog jezika, na Univerzitetubila nanesena neprocjenjiva šteta srpskom jeziku i srpskoj kulturi“ je diskriminatorski i politički stav i nema svoje korene u lingvistici, smatraju u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Bošnjačko nacionalno vijeće podsjeća javnost da je bosanski jezik dio pozitvnih propisa Republike Srbije, a da je njegovo izučavanje i upotreba regulisana međunarodnim dokumentima koje je Republika Srbija ratifikovala i uvela u svoj pravni sistem.

Bosanski jezik je, navodi se u saopštenju BNV-a, maternji jezik Bošnjaka koji su se o svom jeziku izjasnili na popisu stanovništva 2011. godine, a nastavu na bosanskom jeziku pohađa skoro 20.000 učenika u Srbiji već skoro pet godina.

Planovi za otvaranje studijskog departmana za bosanski jezik na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru su dio saradnje koje Bošnjačko nacionalno vijeće sprovodi sa obrazovnim institucijama u Srbiji, prije svega -Ministarstvom prosvjete i Državnim univerzitetom. Otvaranje studijskog departmana za bosanski jezik je važan korak u punoj implementaciji bosanskog jezika u obrazovni sistem Republike Srbije, a Bošnjačko nacionalno vijeće će istrajati u svojim naporima da Bošnjaci u potpunosti ostvare prava koja im pripadaju po zakonimai Ustavu Srbije.

Bošnjačko nacionalno vijeće podsjeća akademsku zajednicu u Srbiji da su građenje sopstvenog kulturnog identiteta na negiranju tuđeg i vjerovanje u postojanje superiorne kulture, jezika ili nacije najveće zablude kojima se može voditi jedno društvo.

Priznavanje drugog i drugačijeg i poštovanje međunarodnih dokumenata, ali i svojih pozitvnih propisa jesu dokazi da je jedna država uređena i demokratska i zasnovana na vladavini prava.