Postavljanje zaštitnih stubova nastavljeno je I danas i to u Ulici Stevana Nemanje, jednoj od najprometnijih ulica u gradu, a čiji su trotoari često zauzeti nepropisno parkiranim vozilima. Građani sa kojima smo razgovarali obradovalo je to što se postavljaju stubovi, jer će kako kažu biti bezbedniji.

Zbog velikog broja nepropisno parkiranih automobila na trotoarima duž Ulice Stevana Nemanje u Novom Pazaru, uveliko je otežano ili čak skroz onemogućeno sigurno kretanje pešaka, dece, ali i majki sa kolicima. Oni su prinuđeni da zaobilaze parkirana vozila na trotoarima I time sebe dovode u opasnost.

Pošto se radi o jednoj od najprometnijih ulica u gradu, potrebno je obezbezditi sigurno kretanje pešaka i vozila, kažu građani sa kojima smo razgovarali. Njih je obradovala I vest da se postavljaju stubovi, koji će sprečiti nepropisano parkiranje vozila.

Zaštitnim stubovima, biće sprečeno odvijanje saobraćaja na mestima namenjenim za pešake. Postavljanje je počelo u centru grada,a nastavljeno je i danas. Ovi radovi izvode se u okviru šire akcije na nivou grada, jer, kako je ranije najavio direktor JP za uređivanje građevinskog zemljišta Mujo Šaćirović fizička prepreka je bila neophodna za bezbednost pešaka, a obuhvaćene su i sve pešačke zone.