Kroz različite programe zapošljavanja, ove godine obezbeđeni su podsticaji za preko 500 nezaposlenih lica. Programi samozapošljavanja i stručne prakse, koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Novi Pazar, ove godine uključuju 342 nezaposlena lica, a na javnim radovima upošljeno je 161 lice. Ugovore polaznicima stručne prakse i korisnicima sredstava programa zapošljavanja svečano su uručili danas direktor Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Novi Pazar, Fahrudin Đekić i gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac.

Resmija Šećerović je diplomirani ekonomista. Ugovor za stručnu praksu za nju, kaže, predstavlja važan korak u budućnost, priliku da stečena znanja na fakultetu usavrši u praksi, te da zasnuje radni odnos.

”Za program stručne prakse saznala sam od svog savetnika iz NSZ. Konkurisala sam i prošla na programu obuke u fabrici Ukras gde se nadam da ću zasnovati radni odnos. Ovo mi je idealna prilika da svoja stečena znanja na fakultetu dodatno usavršim”, kaže Resmija.

Ugovori su uručeni i poslodavcima. Edvin Džanković kaže da sa Nacionalnom službom ima dugogodišnju saradnju, te da će nakon stručne prakse jedno lice zasnovati radni odnos u njegovoj agenciji.

”Nadamo se da će ovo lice, koje je inače kvalitetno, ali je na već dugo na zavodu, ostvariti stručna znanja i praksu, i da ćemo ga nakon godinu dana zaposliti u našoj Knjigovodstvenoj agenciji, što nam je i cilj”, izjavio je Džanković.

Nacionalna služba za zapošljavanje uložila je preko 66 miliona dinara za podsticaje zapošljavanja 342 lica sa evidencije nezapolsenih. Kada je u pitanju realizacija programa stručne prakse, novopazarska Filijala NSZ svrstava se među tri najuspešnije u Srbiji.

”Mi smo do sada, kroz naše programe zapošljavanja uposlili oko 500 lica. Idemo i na brojku do 700. To zavisi i od lokalnih samouprava Novog Pazara i Tutina sa kojima imamo potpisan Lokalni akcioni plan. Tradicionalno imamo veliko interesovanje za otvaranje novih firmi, odnosno za program samozapošljavanja, zbog tradicionalne karakteristike preduzimljivosti naših sugrađana. Iammo i veliko interesovanje za program stručne prakse, jer smo mi grad mladih ljudi, koji se obrazuju i žele da se stručno usavršavaju”, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Novi Pazar, Fahrudin Đekić.

Gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac  je potpisnicama ugovora čestitao i poželeo uspeh u radu, naglasivši da oni uvek mogu računati na podršku Grada, kako finansijsku tako i kada su u pitanju konsultantske usluge, a sve u cilju smanjenja nezaposlenosti.