Doktoru Irfanu Ćoroviću iz Tutina danas je u Beogradu uručena nagrada Srpskog ljekarskog društva za najboljeg diplomiranog studenta na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu u 2018. godini.

Ćorović je u školskoj 2017/2018 godini bio najbolji diplomac IAS medicine na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu sa prosječnom ocjenom 9,78.

Nagrade za najbolje diplomirane studente medicine i stomatologije dodjeljuju se kandidatima sa najboljom prosječnom ocjenom u protekloj kalendarskoj godini.

Preuzeto sa portala: sandzacke.rs