Nakon što smo uputili kritiku za nesavesno ponašanje i ostavljanje restoranskog smeća na šetalištu, večeras je sve na svojem mestu. Oko korpi nema kesa sa smećem mlečnih restorana i slika sa šetališta je puno lepša. Nadamo se da će se ovako i nastaviti i da ćemo više čuvati naš Novi Pazar!