Odbornici Stranke demokratske akcije Sandžaka napustili su skupštinsko zasedanje, nakon što je glasovima večine sa dnevnog reda uklonjena tačka o promeni naziva gradskih ulica. U obrazloženju se kaže da predlog odluke, koji je dostavljen Skupštini na razmatranje nije ispoštovao zakonsku proceduru.

Odbornici SDA su napustili današnje zasedanje Skupštine Grada Novog Pazara, jer je većina glasova prisutnih odbornika odlučila da u dnevni red ne uvrsti njihov predlog o promeni naziva ulica.

Predlog SDA je odbijen, jer nije u skladu sa procedurama, koje propisuju Statut Grada i Zakon o lokalnoj samoupravi. Prema tome, svi predlozi, ma od koga dolazili, moraju da prvo budu upućeni skupštinskoj Komisiji za davanje naziva ulica, posle da se o njima izjasni Bošnjačko nacionalno vijeće i gradski Savet za međunacionalne odnose i na kraju da dobiju saglasnost od Ministartsva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Zbog svega toga, čak i da je Skupština danas usvojila predlog SDA, on ne bi imao nikakav formalno-pravni značaj. Na osnovu toga, ne bi bilo moguće zaista promeniti nazive ulica u adresnom registru , zapravo građani ne bi dobili nove adrese u ličnim kartama.

Pred odbornicima se nalazi preko 50 tačaka dnevnog reda. Direktori javnih preduzeća će odbornicima predstaviti izveštaje o radu u prethodnoj godini.Odbornici će raspravljati o predlogu Oglasa o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnog prostora u zanatskom centru.

Na ovoj sednici biće razrešeni i imenovani članovi nekoliko školskih odbora.

Sednica je počela u 10 sati.