Na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Sjenice još uvek ne postoji nijedan sertifikovan poljoprivrednik za organsku proizvodnju. Stručnjaci smatraju da ova grana ima itekako dobru perspektivu.

Pešterska visoravan,gde je priroda skoro netaknuta idealno je mesto za razvoj organske proizvodnje. Međutim i pored dobrih uslova za izradu proizvoda na zdrav način, nijedno gazdinstvo u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici ne poseduje potreban sertifikat. Iz poljoprivredne savetodavne stručne službe Safet Vesnić kaže da ovaj vid proizvodnje ima dobru budućnost, jer je potražnja organskih proizvoda svakog dana sve veća.

Poljoprivrednici sa odgovarajućim sertifikatom za organsku proizvodnju mogu zaraditi više prodajom svojih proizvoda.

Vesnić kaže da poljoprivrednicima ovog kraja ne treba mnogo ulaganja da bi ostvarilli sve uslove za dobijanje sertifikata,te se nada da će uskoro biti zainteresovanih za serifikovanu organsku proizvodnju.

https://youtu.be/qDfTlA6Eczc