Rahmetli Rasim Muminović bio je veliki bošnjački i evropski filozof. Rođen je 1935. godine u selu Trijebinama kod Sjenice. Najprije je pohađao Gimnaziju u Sjenici. U Sarajevu je završio „Gazi Husref-begovu“ medresu, a potom Učiteljski fakultet. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je završio studij Filozofije i njemačkog jezika 1960. godine, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu posdiplomski studij etike odbranom magistarske teze „Odnos Marxa prema povijesti“ 1964. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu odbranom doktorske disertacije „Filozofija Ernsta Blocha – Gnoseološko-ontološki temelji“ 1970. godine.Bio je stipendista fondacije „Alexsander von Humboldt“.Profesor Muminović je upamćen kao izuzetan predavač koji je više od 40 godina predavao predmet Historija filozofije na filozofskom fakultetu u Sarajevu i Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Bio je najznačajniji bosanskohercegovački i bošnjački filozof, ali i jedan od najznačajnijih intelektualaca ovog dijela Evrope.Osim izuzetnog opusa koji ostaje kao najjasnije svjedočanstvo intelektualnog rada profesora Muminovića, znanje koje je prenio svojim studentima predstavlja njegovu najznačajniju zaostavštinu zbog koje će misao profesora Muminovića nastaviti da živi i oblikuje filozofsku misao u Bosni i Hercegovini i šire.Upornim i savjesnim profesionalnim radom profesor Muminović je dao najznačajniji doprinos internacionalizaciji filozofije u Bosni i Hercegovini i prvi je bosanskohercegovački filozof sa važnim internacionalnim referencama.Učestvovao je u radu Korčulanske ljetnje škole bio je član njenog odbora i suradnik mnogih jugoslovenskih časopisa: Praxis, Pregled, Život, Naše teme, Filozofija itd.Zadnje zvanje koje je stekao bilo je profesor emeritus.Sa smrću profesora Muminovića 2012. godine Bosna i Hercegovina je izgubila svog najznačajnijeg filozofa i jednog od rijetkih intelektualaca koji je svojim životom svjedočio i potvrđivao ono što je govorio i zastupao u svojoj etičkoj misli.DJELA:- Filozofija Ernsta Blocha, IMRP, Beograd, 1973- Ljudskost i povjesnost, “Svjetlost”, Sarajevo, 1981- Filozofija i praksa, “Svjetlost” Sarajevo, 1981- Ognjen Prica – Svijest, život i partija, “Školska knjiga” Zagreb, 1982- Ethos i ljudsko bivstvovanje, “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1989- Srbizam i stradalaštvo Bošnjaka, Sarajevo, 1994- Fenomenologija srpske genocidne svijesti, Ankara, 1995- Staljinizam ili apsurdi jednoumlja, Tuzla, 1997- Uvod u filozofiju, “Logos”, Sarajevo, 1998- Zarobljeni um, “Harfo-graf”, Tuzla 2000- Filozofija ideologije, I knjiga – Ideologija i trezvenost, “El-Kalem”, Sarajevo, 2000- Filozofija ideologije, II knjiga, Destruktivne ideologije 20. stoljeća. “El-kalem”, Sarajevo, 2000- Hadži Murad i Sandžak, “Blicdruk”, Sarajevo, 2003- Filozofija ideologije, III knjiga – Izazovi novog milenija, Sarajevo, 2010- Filozofija i društvena događanja, “Dobra knjiga”, Sarajevo, 2010
Esad Rahić, predsjednik Društva historičara Sandžaka