Novopazarska osnovna škola Vuk Karadžić više liči na logor nego na vaspitno obrazovnu ustanovu, javlja portal Glas Pazara.

Na fotografijama se vide apokaliptične scene školskog dvorišta, gde deca svakodnevo borave. Ovu novopazarsku školu pohađa oko 2.000 đaka, što je svrstava u ustanovu od izuzetnog značaja, samim tim što obrazuje najviše dece na nivou Srbije.

Za razliku od ostalih škola u regionu, ova škola nema ni najosnovnije uslove za rad. Ne postoji ni minimum uslova, što znači da nema dovoljno kabineta za izvođenje nastave, pa iz tog razloga deca moraju da borave u dvorištu.

U dvorištu ih dočekaju scene iz filmova Alfeda Hičkoka. Beton i ogoljene cevi koriste svojih 5 minuta. Decu od 7 do 15 godina u dvorištu vrebaju izlomljene staklene flaše, zapaljeno smeće, cevi i ograda sa oštrim ivicama kao i izlomljene daske koje imaju jednu ulogu – naneti tešku povredu.

Da rukovodstvo ove škole nema sluha za bezbednost učenika pokazuju fotografije napravljene školske 2018/2019 godine na kojima se vidi haotično stanje u ovoj vaspitno obrazovnoj ustanovi.