Odlukom gradskog veća Grad Novi Pazar je ustupio parcelu za novu vatrogasnu jedinicu u naselju Rasadnik, u blizini Medicinske skole.

Na taj način ćemo omogućiti efikasnije delovanje i brži dolazak vatrogasaca na mjestima koja budu zahvaćena požarom. Svesni smo činjenice da blagovremena reakcija i prevencija su najefikasniji način zaštite.