Delegacija Udruženja Bosna Sandžak i predstavnici bosanskohercegovačkog Merhameta posetili su i BNV u Novom Pazaru. Na sastanku u Bošnjačkom nacionalnom vijeću razgovaralo se o aktuelnim programima Udruženja Bosna-Sandžak, Merhameta Bosne i Hercegovine i Bošnjačkog nacionalnog vijeća, te o načinima za realizaciju zajedničkih projekata u segmentima u kojima se može ostavriti najveći značaj za sve tri organizacije i Bošnjake uopšte.
”Nama je drago da dođemo i posetimo vas. Takođe, radujemo se i vašim posetama, jer mi smo jedno tijelo čija jedna strana je u Sandžaku, a druga u Turskoj, jedna u Bosni, a jedna u crnogorskom Sandžaku, i svi smo baća”, rekoa je predsednik Udruženja ”Bosna – Sandžak”, Muhamed Smailagić.
Potpredsednik BNV Esad Rahić je rekao da je najveća vrednost ove posete što su se na jednom mestu okupili Bošnjaci iz Republike Turske, Bosne i Hercegovine i Sandžaka, te ocenio da je ovo početak intenzivnije saradnje i u političkom i u ekonomskom smilu”Na ovaj način potvrđujemo da mi nismo zaboravili jedni druge i poručujemo da će susreti Bošnjaka iz Bosne, Turske i Sandžaka biti još češći, efektniji u smislu saradnje i da je ovo početak nečega što će u smislu ekonomske ali i političke saradnje obeležiti naredni period”, izjavio je Rahić.
”Ovo je novi početak saradnje bošnjaka na svim prostorima na kojima žive – ocenio je predsednik Merhameta Bosne i Hercegovine, Kenan Vrbanjac .S obzirom da je 14 miliona Bošnjaka rasutuh po svetu, veoma je važno intenzivirati saradnju među njima i razviti modele međusobne i institucionalne pomoći – zaključeno je na sastanku u Bošnjačkom nacionlnom vijeću.