Gradsko vijeće Grada Novog Pazara na današnjem zasjedanju usvojilo je nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. koji će biti realizovan u saradnji sa Ministarvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. U cilju uređenja platoa i postavljanja dečijih igrališta na sedam lokacija u gradu, Vijeće je usvojilo i prvu izmenu plana javnih nabavki za tekuću godinu.
„Grad je obezbjedio sredstva od 5 miliona dinara, od čega je polovina predviđena za subvencioisanje postojećeg biznisa, a drugi deo za samozapošljavanje“, rekao je član Gradskog veća Ervin Čašić. On je istakao da je isti novčani iznos kao i Grad, u svrhu smanjenja nezaposlenosti u Novom Pazaru opredijelilo Ministarstvo.
„Plan zapošljavanja kao prioritet prepoznaje osobe iz kategirije teže zapošljivih kao i lica koja su ostajući bez posla rešila da pokrenu sopstveni biznis. Želimo da smanjmo nezaposlednost imotivišemo preduzetnike da zapošljavanjem ljudi jačaju svoju proizvodnju“, rekao je Čašić.

Na petoj redovnoj sjednici Gradskog veća usvojena je prva izmena Plana javnih nabavki za 2019. godinu, u cilju uređenja platoa i postavljanjadečjih igrališta na sedam lokacija u gradu.
„Uz radove na ovih sedam lokacija očekuje nas uređenje platoa u ulici 12. Srpske brigade, kao i izgradnja igrališta i platoa u naselju Svojbor“, rekao je Čašić.