Rasprava o Statutu opštine Prijepolje, kao jednom od najvažnijih dokumenata lokalne samouprave, nije izazvala veliko interesovanje odbornika i odbornica pozicije i opozicije. Zasedanje je obležila rasprava mimo dnevog reda, a uglavnom se odnosila na međusobne optužbe ko je više naneo štetu opštini svojim odlukama i koliko će vremena biti neophodno da se pričinjene štete otklone.
Prva u ovoj godini, a 21. po redu u ovom sazivu, sednica Skupštine opštine sazvana je na zahtev jedne trećine odbornika, odnosno 14 odbornika opozicije. Oni su Opštinskom veću predložili da Skupština opštine donese zaključak o razrešenju i imenovanju direktorke Centra za socijalni rad, a da se Opštinsko veće obaveže da će 15 dana nakon usvajanja zaključka postupak i sprovesti. Načinom na koji su sproveli proceduru nije bila zadovoljna predsednica Skupštine opštine Stana Marković, rekavši da su to uradili vrlo „traljavo“. Ne može se u isto vreme razrešiti i imenovati direktor Centra, pre nego što Skupština prvo usvoji rešenje o razrešenju, nakon čega se bira novi direktor, što nije u nadležnosti Skupštine, već državnih organa koji raspisuju konkurs i biraju direktora. Odbornici opozicije rekli su da su uradili sve po zakonu i da bi o zaključku koji su podneli trebalo da raspravlja Skupština opštine, kako bi Opštinsko veće donelo odluku o razrešenju, a onda da se opet otvori rasprava.
Usledili su predlozi odbornika i odbornica za dopunu dnevnog reda. Od deset predloženih tačaka, usvojen je samo predlog Opštinskog veća o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Svetozar Marković“ u Brodarevu. Predlozi opozicije, koji su se odnosili na trošenje budžetskog novca za Xalal sertifikat, raspodelu medijskog dinara medijima koji nisu iz Prijepolja, realizacija kapitalnih investicija… nisu usvojeni, ali je svaki predlog izazavao raspravu. Da će se o svemu tome raspravljati na nekim narednim skupštinskim zasedanjima, ali uz dobro pripremljen materijal obećao je za skupštinskom govornicom predsednik Opštine Dragoljub Zindović.
Na predlog predsednice Skupštine, objedinjene su rasprave o drugoj i trećoj tački dnevnog reda, koje su se ticale odluka o izradi plana detaljne regulacije za minihidroelektrane „Lipovica“ i „Vir“ i izmeni i dopuni plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo. Takođe je objedinjena i rasprava o izveštaju o realizaciji programa poslovanja u prošloj  i plan rada za tekuću godinu Javnog komunalnog preduzeća „Lim“.
Incident koji je obležio raspravu o dopuni dnevnog reda je verbalni sukob odbornika Sandžačke demokratske partije Izudina Šantića i člana Opštinskog veća Milana Gačevića. Povod je bio, kako su u svojoj argumentaciji iznosili, obostrano stalno vređanje i dobacivanje iz skupštinske klupe.
Nakon kraće pauze, predsednica skupštine je sa sednice udaljila odbornika Izudina Šantića i člana Opštinskog veća Milana Gačevića.
Skoro sat i po nakon utvrđivanja dnevnog reda i rasprave ko radi traljavo, a ko pedantno, počela je rasprava o prvoj tački dnevnog reda koja se odnosila na predlog Statuta opštine Prijepolje. Ovo je važan dokument za jednu opštinu, bila je opšta ocena izneta za skupštinskom govornicom i što je najvažnije, u skladu je sa Zakonom. Ali, ni tako važan dokument nije zaokupio pažnju odbornika i odbornica, već je rasprava otišla u drugom smeru. Konstatcija odbornika Sandžačke demokratske partije Esada Hodžića da je dobro što je novim Statutom predviđen Savet za razvoj opštine, jer smatra da predsednik opštine nema dobar i stručan tim ljudi oko sebe, izazvalo je nezadovoljstvo u redovima pozicije. Skupštinska govornica poslužila je da se govori o tome koliko je trenutni tim dobro uigran, a kako je tim koji je predvodio u prethodnoj vlasti otprilike gubio utakmice u svakom izazovu i da su opštinu Prijepolje zakucali za dno devastiranih opština, za šta će im trebati još 4-5 mandtata da poprave stvar.
Ni rasprava o odluci o izradi plana detaljne regulacije za minihidroelektrane „Lipovica“ i „Vir“ i izmeni i dopuni plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo, najmanje se odnosila na ono što se našlo u skupštinskom materijalu. Ko je bio za i protiv brana na Limu, pre nekoliko godina, ko je podržavao REV, a ko bio protiv, neke su od optužbi upućivanih sa skupštinske govornice. Čiji se interes stavlja u prvi plan, investitora ili opštine Prijepolje, bilo je jedno od pitanja. Ispred predlagača zamenik predsednika Opštine Stanko Kijanović rekao je da je u pitanju samo jedan planski dokument, ali da on nipošto ne znači i samu gradnju. O uticaju na životnu sredinu i eventualnim svim drugim problemima, razmišljaće se kasnije, rekao je on.https://youtu.be/dOtz8zxLzqEizvor Foruminfo