22.02.2019. godine održao se sastanak privrednika i predstavnika lokalne samouprave sa predsednikom Republike Srbije, Ministrom za finansije, Ministrom pravde, Ministrom poljoprivrede, Ministrom trgovine, turizma i telekomunikacija, Državnim sekretarima iz raznih Ministarstava, direktorkom poreske uprave Srbije, i sa još nekolicinom predstavnika Vlade Republike Srbije.

Neposredno pre ove posete, pomoćnik predsednika Opštine Tutin Safet Derdemez poslao je dopis kabinetu predsednika Republike Srbije u kojem je taksativno naveo probleme vezane za povraćaj institucija, kao i problem vodosnabdevanja i napajanja električnom energijom.
Zbog upućenosti u probleme sa kojima se građani opštine Tutin suočavaju, zahvaljući pismu koje smo mi poslali, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić doveo je u opštinu Tutin sve resorne Ministre vezane za probleme i povraćaj institucija koje smo tražili.

Tokom sastanka, naša odbornica Fazila Ferizović postavila je pitanje predsedniku Aleksandru Vučiću oko povraćaja institucija, konkretno povraćaja Osnovnog i Prekršajnog suda i Javnog tužilaštva u Tutin, sa objašnjenjem da je Tutin sa svojih 36 hiljada stanovnika i 99 sela jedna od najvećih i najrazudjenijih opština, da ima jedan granični i administrativni prelaz, i da se iz tog razloga često mora postupati po tkzv. skraćenom postupku, zbog mnogih nedozvoljenih radnji koje se tu dešavaju, a mogu se klasifikovati kao prekršaji, krivična dela, itd. što zbog otežane komunikacije i obaveznog administriranja u Novi Pazar gubi smisao, i iz tog razloga je neophodno da se ovim institucijama vrati sedište u Tutin.
Predsednik Vučić je dao reč Ministru pravde Neli Kuburović, koja je odgovorila da ćemo ponovo imati Prekršajni sud, dok to za Osnovni sud još uvek nije izvesno, zbog broja predmeta.
Takođe, na molbu naše odbornice Fazile, da nam omoguće da uverenja poput onih da lica nisu kažnjavana i da se ne vodi krivični postupak protiv njih možemo izvaditi u Tutinu, odgovorili su potvrdno.
Sledeće pitanje predsedniku Aleksandru Vučiću postavio je predsednik OO SDP-a Tutin Safet Derdemez, i tražio da se sedište šumskog gazdinstva Raška, prebaci iz Raške u Tutin, sa objašnjenjem da procentualno Tutin učestvuje na svim nivoima, kako finansijski, tako i po drvnim sortimentima sa 60%, Raška sa 20% i Novi Pazar sa 20%.
Predsednik Vučić je takođe, i na ovo naše pitanje odgovorio potvrdno, i rekao da će ubuduće sedište ovog šumskog gazdinstva biti u Tutinu.
Direktorka Poreske uprave Srbije Dragana Marković je takođe rekla da će radnici iz te institucije u Tutinu ostati da rade, da se neće smanjivati broj radnika, i da postoji mogućnost i da se poveća broj radnika, zbog obima posla.
Takođe je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dao obećanje da će Poštanska štedionica ponovo početi sa radom u Tutinu.
Rekao je da će pre nove godine biti izgrađena i 110 kW trafostanica, kao i da će biti rešen problem sa vodom.

Napominjemo da smo mi kao odbornički klub na čelu sa šefom odborničkog kluba SDP-a Tutin Mersudinom Čuljevićem PRVI dali predlog za vraćanje sedišta šumskog gazdinstva( 18. redovna sednica SO Tutin, 27.11.2018.god. ) za vraćanje Osnovnog i Prekršajnog suda i tužilaštva u Tutin, za vraćanje Poreske uprave, kao i sa vraćanje banke Poštanske štedionice (19. redovna sednica SO Tutin, 26.12.2018.god.)
Na naš predlog ti zahtevi su jednoglasno i usvojeni na skupštini formulisani kao zaključak predsedniku Opštine da formira stručni tim koji bi se bavio ovim pitanjima.
U prilogu zapisnici sa sednica Skupštine Opštine.
ZAHVALJUJUĆI IZUZETNIM NAPORIMA ODBORNIKA SDP-a Tutin, ove insitucije biće vraćene u Tutin i građanima će bar u ovom smislu biti omogućeno da ostvaruju svoja elementarna prava!