NOVI PAZAR – Javno preduzeće za uređenje gradskog građevinskog zemljišta bilo je angažovano na sanaciji putnog pravca u naselju Mur koji je oštetila nadošla Jošanica usled jake kiše i naglog topljenja snijega.

Kritične tačke u Naseljima Ćerimiđinica, Trnava, Mur i Šutenovac juče je obišao gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima koji je izdao nalog javnim preduzećima da oštećenja na svim lokacija saniraju što prije, te preventivno djeluju kako ne bi došlo do izlivanja rijeka.

Foto:S.Župljanin