Javno nadmetanje održaće se 15. marta u 11 časova, a pravo učešća imaju svi zainteresovani kupci koji otkupe dokumentaciju i uplate depozit od šest miliona dinara.

Stečajni upravnik Tekstilnog kombinata “Raška” oglasio je danas novu prodaju fabrike cijenu od 15,2 miliona dinara, saznaje radio Sto plus.

Planirani su objekti za preradu otpadnih voda, kotlare i nekoliko pomoćnih prostorija.

Postojeći objekti koji su oglašeni na prodaju nalaze se na parcelama 10897/9, 10897/46, 10897/48 i 10897/49, a koje je lokalna samouprava predvidela za izgradnju toplane na biomasu.
Prva licitacija za prodaju tih objekata održana je početkom decembra prošle godine, a ponudom od 84 miliona dinara, skoro šest puta većom od početne cene, pobedio je Grad Novi Pazar.

Međutim, lokalna samouprava je ubrzo odustala od kupovine, a imovina TK “Raška” ponuđena je drugom učesniku licitacije, Novopazarcu Ameru Hadžifejzoviću koji je ponudio 78 miliona dinara.
On je sa stečajnim upravnikom potpisao kupoprodajni ugovor, ali nije u zakonskom roku isplatio sav novac, zbog čega je prodaja poništena