Nakon posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Tutinu, ta opština bi ponovo na svojoj teritoriji trebalo da ima republičke institucije koje su prije desetak godina premeštene iz tutinske opštine u Novi Pazar i druge opštine.
To je, ukratko, rezultat razgovora koji su vodili Vučić, resorni ministri, državni sekretari i predstavnici republičkih institucija sa odbornicima lokalnog parlamenta.Sandžačka demokratska partija (SDP) saopštila je da su njeni odbornici inicirali da se u Tutin vrate osnovni i prekršajni sud i javno tužilaštvo, da Tutinci mogu da dobijaju uvjerenja, kao što su da nisu kažnjavani ili da se ne vodi krivični postupak, u tom gradu a ne u Novom Pazaru, da se sedište Šumskog gazdinstva iz Raške prebaci kod njih, da se vrate Poreska uprava i Poštanska štedionica.Vraćanje sudova u Tutin, inicijatori su obrazložili činjenicom da je ta opština jedna od najrazrađenijih u Srbiji, da ima po jedan administrativni i granični prelaz i da se „iz tog razloga mora često da se postupa po tzv. skraćenom postupku, zbog mnogih nedozvoljenih radnji koje se tu dešavaju, a mogu da se kvalifikuju kao prekršajna i krivična djela, što zbog otežane komunikacije i obaveznog administriranja u Novom Pazaru, gubi smisao“.Obećanje je stiglo da će ponovo da radi prekršajni sud, a osnovni mora da pričeka „zbog velikog broja predmeta, ali i da će uvjerenja moći, ubuduće, da se vade u Tutinu.Po obećanju predsednika Republike, u tutinsku opštinu se iz Raške vraća i sedište Šumskog gazdinstva, jer ova opština i finansijski i po drvnom asortimanu u tom preduzeću učestvuje sa 60 odsto. Broj zaposlenih u Poreskoj upravi neće biti smanjen, uz mogućnost da se njihov broj poveća „zbog obima posla“. Ponovo počinje da radi i Poštanska štedionica.izvor N1