Na osnovu geomehaničkog elaborata predstavnici lokalne samouprave u Novom Pazaru doneće konačnu odluku o tome da li će novo muslimansko groblje u ovom gradu biti u KO Izbice, saznaje radio Sto plus.
Grad je raspisao javnu nabavku za izradu ovog elaborata, koji podrazumeva arhitektonske, tehničke i geodeske usluge na devet katastarskih parcela u ovom selu nadomak Novog Pazara.
Na Portalu javnih nabavki se navodi da je, između ostalog, potrebno uraditi geomehaničko istrežno bušenje ukupno 14 bušotina, kao i kompletno labaratorijsko ispitivanje uzoraka tla, registrovanje eventualnih podrzemnih voda i merenje njihovog nivoa.
Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji ponudi najnižu cenu, za posao koji je u obavezi da završi najkasnije za 15 dana.
Rok za podnošenje ponuda je utorak, 19. februar, do 13 časova.
izvor Sto plus