Medresu je završio u Sarajevu, sa ne baš najboljim uspjehom, čak je i na odbrani diplomskog rada umjesto sa odličnim uspjehom završio sa vrlodobrim. Nakon završene medrese otišao je na odsluženje vojnok roka, pa je tek nakon završetka vojske upisao Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Na fakultetu u Bosni se baš ne snalazi najbolje, pa ide na školovanje u Alžir.

06.07.1993. godine izvršio je nostrifikaciju diplome fakulteta iz Alžira, pritom sama procedura nostrifikacije traje 4 mjeseca, što znači da je fakultet u Alžiru završio u martu mjesecu 1993. godine, kada je po našim saznanjima i došao u Pazar. Česte su izjave Muamera Zukorlića da je učestvovao u osnivanju stranke SDA (osnivanje je trajalo od februara do avgusta 1990. godine), samim tim znamo da je prvu ličnu kartu izvadio 28.08.1990. godine, a nakon nje izvadio je i vizni pasoš što znači da je od septembra 1990. godine do marta 1993. godine bio u Alžiru, što iznosi ukupno 2 godine i 6 mjeseci. Učenje arapskog jezika traje godinu dana, pa se pitamo kakav je to fakultet i kakva je to diploma stečena za godinu i po dana?

Kako je Muamer Zukorlić doktorirao i postao akademik?

Akreditacije visoko obrazovnih ustanova obuhvataju akreditaciju prostora, obrazovnog kadra i poslovanja ustanove. Kada je prostor Internacionalnog univerziteta u pitanju on ispunjava sve kriterijume za akreditaciju, ali akreditovanjem bi se automatski sva poslovanja morala svesti u zakonske okvire. Da se ne bi ušlo u trag poslovanja, koje je očigledno nezakonito, izaziva se vještački problem stručno-nastavnog kadra.

Univerzitet je imao dozvolu samo za osnovne akademske studije, ali ne i za doktorske studije, bez obzira na ovu činjenicu veliki broj studenata je i doktorirao. Upravo ti nepriznati doktori nauka su postali i predavači studentima na osnovnim studijama, pa se dobio mnogo veći problem, a to je priznavanje i takvih završenih osnovnih studija. Problem akreditacije je izuzetno lako rješiv i sada, angažovanjem adekvatno-stručnog nastavnog kadra, ali se sada problem produbio i sa diplomama osnovnih studija, jer je evidentno da tim diplomcima nastavni kadar nije bio adekvatan.

Na svom i ovako haotičnom univerzitetu, koji je izdao ogroman broj nepriznatih doktorskih diploma, Muamer Zukorlić je doktorirao, pa je onda pokradenim novcem Internacionalnog univerziteta, kao i novcem naše dijaspore (zemlje EU unije su do skoro svojim firmama na ime poreza na dobit omogućile donacije vjerskim zajednicama iz pristupnih zemalja EU, u koje i mi spadamo. Pa je u periodu od 2006-2012 ogroman novac uplaćen od naše dijaspore IZ-a , kojem se ne zna trag gdje je završio.) pokupio ugledne profesore Bošnjake, koje je plaćao ovim nelegalno stečenim novcem i otvorio privatnu Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti, na kojoj je sam sebi dodijelio i stekao zvanje akademika.

REZIME:

MUAMER ZUKORLIĆ JE NA ČUDAN NAČIN ZAVRSIO FAKULTET U ALŽIRU. PA JE KORISTEĆI POVJERENJE NAŠIH DOBROTVORA, ISLAMSKU ZAJEDNICU I VAKUFE STEKAO OGROMAN NOVAC NA NELEGALAN NAČIN. OD TOG STEČENOG NOVCA SEBI JE OMOGUĆI ZVANJE DOKTORA NAUKA, KASNIJE I NA PRIVATNOJ AKADEMIJI ZVANJE AKADEMIKA.

IZVOR:PAZARPRESS