Javna je tajna da školarinu studenti na Internacionalnom univerzitetu uplaćuju u kešu na blagajni fakulteta, a ne na žiro-račune kako bi trebalo po zakonu. Na internet stranicama Internacionalnog fakulteta navedeno je da je broj studenata svih studijskih programa na godišnjem nivou 4 hiljade. A u papirima završnih računa, to jest po uplaćenom novcu na žiro-računu, papirološki je predstavljeno da se broj kreće od 300 do 500 studenata.
Što znači da preko 3500 studenata nije prijavljivano godišnje, pritom firma Elme Elfić je bila ovlašćena za poslovanje i Internacionalnog univerziteta, a sa ovako malim brojem prijavljenih studenata Internacionalni univerzitet je papirološki poslovao uvijek oko pozitivne nule. Ovom prevarom ne prijavljivanja broja studenata na godišnjem nivou Islamska zajednica je oštećena za 3.5 miliona evra, a ukupno od 2002. godine do danas za preko 40 miliona evra. Muameru Zukorliću je ovo polazilo za rukom jer je godinama unazad izazivao “neprijateljski odnos države”, a ustvari je bio namjenski i vještački problem akreditacije univerziteta. Ovim haotičnim stanjem oko akreditacije, sebi je omogućio da se abnormalno obogati.


Pazar press