Nakon verbalnog sukoba člana Opštinskog veća Milana Gačevića i odbornika SDP – a Izudina Šantića prekinuto je skupštinsko zasedanje. Sa sednice su udaljeni većnik Gačević i odbornik Šantić. Određena je pauza od 15 minuta.Nakon pauze odbornicima se obratio predsednik opštine Dragoljub Zindović.“Hoću da vas zamolim da se držimo reda i poslovnika, da budemo odmereni. Vodite računa svi šta radite, čuvajte se teških reči, možda budemo svi jednog dana morali da se mirimo, svi treba zajedno da budemo kažnjeni, mi svojim ponašanjem brukamo opštinu Prijepolje, skupštinu i generaciju brukamo. Predstavnici vlasti trpe uvrede, a u tome nema nikave dobiti ni političke ni ljudske, lažno nas optužuju. Video sam šta je predloženi dnevni red, znate da je teško sve ispuniti, mi u skupštini treba da budemo svi na istom zadatku, nemojte da vraćate sve u provaliju, sve tačke koje ste iskoristili da nas izvređate , vama će biti velika šteta, nemojte da zatvarate sva vrata i da ostanete bez političkog partnera”, rekao je Zindović.RINA