Gradsko vijeće Grada Novog Pazara usvojilo je nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. koji će biti realizovan u saradnji sa Ministarvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.„Grad je obezbjedio sredstva od 5 miliona dinara, od čega je polovina predviđena za za subvencioisanje postojećeg biznisa a drugi dio za samozapošljavanje“, rekao je član Gradskog vijeća Ervin Čašić, ističući da je isti novčani iznos kao i Grad, u svrhu smanjenja nezaposlenosti u Novom Pazaru opredelilo Ministarstvo.„Plan zapošljavanja kao prioritet prepoznaje osobe iz kategirije teže zapošljivih kao i lica koja su ostajući bez posla rešila da pokrenu sopstveni biznis. Želimo da smanjimo nezaposlednost i motivišemo preduzetnike da zapošljavanjem ljudi jačaju svoju proizvodnju“, rekao je Čašić.
Na petoj redovnoj sjednici Gradskog vjeća usvojena je prva izmena Plana javnih nabavki za 2019. godinu, u cilju uređenja platoa i postavljanja dječjih igrališta na sedam lokacija u gradu.„Uz radove na ovih sedam lokacija očekuje nas uređenje platoa u ulici 12. Srpske brigade, kao i izgradnja igrališta i platoa u naselju Svojbor“, rekao je Čašić.