Gradonačelniku Novog Pazara Nihatu Biševcu je, na svečanosti održanoj u Beogradu, uručeno priznanje koje je Grad dobio za najveći doprinos razvoju i primeni principa dobre uprave. Ova narada dodejena je Gradu Novom Pazaru za uvođenje elektornske pisarnice koja omogućava građanima delotvornije i efikasnije pružanje usuga. Nagradu koju dodeljuju Ministarsvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalna konferencija gradova i opština u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, gradonačelniku je uručio ministar Branko Ružić.
Odlukom Komisije za izbor najbolje prakse u oblasti primene principa dobre uprave na lokalnom nivou namenjenih jedinicama lokalne samouprave koje su u 2018. godini najviše doprineli razvoju i primeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji, Grad Novi Pazar dobio je prvu nagradu u oblasti “Efikasnost i delotvornost”. Projekat deo je šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).