Odlukom Komisije za izbor najbolje prakse u oblasti primene principa dobre uprave na lokalnom nivou namenjenih jedinicama lokalne samouprave koje su u 2018. godini najviše doprineli razvoju i primeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji, Grad Novi Pazar dobio je prvu nagradu u oblasti “Efikasnost i delotvornost”. Ova narada dodejena je Gradu Novom Pazaru za uvođenje elektornske pisarnice koja omogućava građanima delotvornije i efikasnije pružanje usuga. Po rečima načelnika Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, Almira Lekovića, e-pisarnica je samo početni korak u razvijanju što kvalitetnijih ulsuga prema građanima i odgovaranju na njihove potrebe.Svečani skup povodom proglašenja i uručivanja nagrada i priznanja gradovima i opštinama čije prijave su izabrane za primere najbolje prakse biće održan u Beogradu 21. februara 2019. godine.Nagrade dodeljuju Ministarsvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalna konferencija gradova i opština u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“. Ovaj projekat deo je šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2093/nagrade-za-gradove-i-opstine-za-primenu-principa-dobre-uprave