Bošnjački narod već godinama se zabrinuto pita: zašto smo ovoliko međusobno zavađeni i podijeljeni? Ovo pitanje redovno prati i potpitanje: da li će ovo ikada prestati i postoji li način i ikakva mogućnost da se naše političke stranke, ako ne pomire, onda bar približe u nekim osnovnim i elementarnim stavovima koji su od sudbinskog i krucijalnog značaja za naš narod i za sandžačku regiju?Kada bi narod odlučivao, do pomirenja ili bar približavanja bi odavno došlo. Ali nažalost narod je samo objekat, a vodeći politički akteri su kreatori i realizatori svih političkih situacija i stanja kroz koje smo prošli u proteklih 28 godina.Na političku podijeljenost se nadovezala i podjela u Islamskoj zajednici, što nas je sve skupa dovelo do stanja političke, nacionalne i vjerske agonije i beznađa.Ko stoji iza krilatice „neka bude borba neprestana“ i sintagme „zavadi, pa vladaj“.Naravno Beograd, odnosno aktuelni vladajući režimi koji se aktivno i neprestano miješaju u politički život manjinskih naroda, pokušavajući da sve političke procese stave pod svoju kontrolu i da ih kontinuirano usmjeravaju u korist vlastitih interesa.Bošnjački narod je već duže vrijeme žrtva zlonamjernog uplitanja vladajućih beogradskih režima, koji nastoje da cjelokupnu pozitivnu energiju našeg naroda i svo presudno vrijeme potrošimo u međusobnim sukobima, omalovažavanjima i hroničnom i nezlječivom rotluku.Politički zavađen i podjeljen narod je u stanju akcione paralize i invaliditeta, bez mogućnosti da realizira bilo kakav nacionalni projekat koji bi riješio ili bar poboljšao status takvog naroda. I dok se mi svađamo i međusobno gložimo, nadgornjavamo i razaramo, vremenski vozovi neumitno prolaze, a Sandžak i sandžački Bošnjaci ostaju na brisanom prostoru bez ikakvih čvršćih stubova na koje bi se oslanjala budućnost naših potomaka. Što je još gore: zbog ekonomskog beznađa Sandžak se sukcesivno demografski prazni i ostaje bez biološki najproduktivnijeg dijela stanovništva.Ovo su poslednje godine i naše poslednje šanse da nešto učinimo za svoj narod. Ako i njih poharčimo u svađi i rotluku, popravnog ispita neće biti.Vrijeme će nas pregaziti i izbrisati sa historijske mape. Ostaće samo blijeda uspomena na jedan narod koji je sebe i svoju zadnju historijsku priliku potraćio na jalove i tragične međusobne podjele i svađe, dok su drugi gradili svoju sigurnu budućnost.Neambiciozni i kratkovidi narodi pogrešno potroše svoju sadašnjost i nepovratno ostanu bez onog što se naziva budućnost.
Esad Rahić, predsjednik Društva historičara Sandžaka