“Danas 04.02. u 10:30 bilo je zakazano suđenje na kojem se ponovno nije pojavio okrivljeni Muhamed Zukorlić. Zvanični razlog ” Sud nije mogao da ga pronađe” A po svemu sudeći, policijska uprava NP nije imala balls da ga privede.

Izlišno je napominjati koliko je tu oštećenog intelekta i prazne duše , kada sudski dugogodišnji proces mora nekoga primorati da izdržava vlastitu decu. Ne zaboravlja se , ne oprašta.

Ta mlada studentica, samohrana majka,koja je odbila sedždu Muameru Zukorliču i nazvati ga po tituli mufti, trebala je biti kažnjena da se seljaka iz hladnih u još hladnije kuće i nekako prehrani i školuje decu, sada je sazrela u Karmu, koja sa svim kapacitetima, pravnim, novčanim, internacionalnim ulazi u borbu do pravde, do konačnog suda.

Za sve prošle , sadašnje i buduće slučajeve dece koja, ne svojom voljom, prisilno, postaju socijalni slučajevi, smrzavaju se u nekom ćošku sa majkom koja strahuje za svaki naredni dan, treba se boriti, pokazati, dokazati, ko je čovek a ko nečovek.

P.S. sud je odredio sledeći pretres za 07.03. u 12h, ”