Na  Državnom univerzitetu u Novom Pazaru završeni su izbori za studenta-prorektora. Na ovu značajnu funkciju ponovo je izabran Sead Zejnelagić, student likovne umetnosti.Na sednici Studentskog parlamenta Državnog univerziteta u Novom Pazaru utvrđen je predlog za izbor studenta – prorektora sa kojim se saglasio i rektor prof. dr Miladin Kostić. Prema utvrđenoj proceduri, tako je okončan izbor studenta – prorektora.Ovu  dužnost i narednih godinu dana obavljaće Sead Zejnelagić, student 4. godine likovne umetnosti.”Bilo bi pretenciozno sa ovog aspekta govoriti da li sam zadovoljan ili ne radom studenata, ali je činjenica da je Studentski parlament realizovao niz projekata u predhodnom periodu, koji su od velikog značaja za Državni univerzitet u Novom Pazaru”, rekao je Zejnelagić.Student-prorektor je u stalnom kontaktu sa studentima i predstavlja najbližu vezu između studenata i nastavnog osoblja, kao i same uprave Univerziteta. Mandat ovog studentskog predstavnika traje godinu dana,  sa pravom još jednog izbora.Izvor: DUNP